RIVM publiceert bewijs voor 'volkerenmoord'

Vaccinaties maken mensen langer ziek

Een oplettende burger ontdekte in de grafieken van het RIVM een vreemde ontwikkeling. Sinds het begin van de vaccinaties op 6 januari 2021 namen de oversterfte en de ic-opnames weliswaar af, maar veel langzamer dan vorig jaar, toen er niet werd gevaccineerd. Met andere woorden, de grafieken zeggen dat de vaccins tot een verlenging van het ziektebeeld onder de bevolking leiden.

Ik zou dat zo verwoorden: De overheid pleegt moord op ouderen en zwakkeren onder het mom van een vaccinatieprogramma. Aangezien ook jongeren en gezonde mensen heftige en soms dodelijke bijwerkingen van de vaccins ondervinden, noem ik dat volkerenmoord. Dan laat ik nog buiten beschouwing wat de negatieve gevolgen van de inentingen op kinderen vanaf 12 jaar op de langere termijn zullen zijn.

De grafiek hierboven laat dat probleem zien. Vorig jaar werden veel mensen ziek vanaf 12 maart 2020, maar het aantal zieken bereikte snel een piek rond 26 maart, waarna het aantal zieken zeer snel afnam en bijna tot nul daalde. De zomer van 2020 was het Nederlandse volk praktisch klachtenvrij. Einde oefening dus. En er was toen nog geen sprake van vaccinaties.

Plots steekt “het virus” rond eind september weer de kop op. Dat valt toevallig samen met het normale griepseizoen. Wat opvalt is dat nu het aantal zieken niet meer tot nul daalt. Het aantal zieken blijft uitgesmeerd over de maanden vanaf september 2021 tot nu (mei 2021). De snelheid waarmee mensen kennelijk genezen is nu veel trager, terwijl er al vanaf 6 januari 2021 wordt gevaccineerd.

Uit Figuur 44 valt hetzelfde op. Het aantal nieuwe COVID-19 patiënten lijkt sinds september vorig jaar gestaag te groeien. De daling van nieuwe gevallen is veel vlakker dan de stijle daling die we vorig jaar mei zagen. Al het overheidsbeleid ten spijt, niets heeft kennelijk gewerkt. Mondkapjes, anderhalve meter, niet knuffelen, geen handen schudden — waar is dan het effect daarvan? Het is niet te zien. Het heeft allemaal niets uitgehaald. Sterker nog, het aantal zieken is toegenomen.

Uit de grafiek valt ook niet af te leiden dat de vaccins enig effect sorteren. Wel ziet men dat de ziekte veel langer onder de bevolking blijft hangen. Het lijkt wel… alsof mensen die de gewone griep of verkoudheid hebben opgelopen nu massaal als SARS-zieken worden ingeklast. En het lijkt erop dat het vaccin ofwel helemaal niet werkt, ofwel mensen juist langer ziek maakt, waardoor vaccinzieken nu ook als SARS-zieken worden meegeteld.

De grafiek in Figuur 34-B is eveneens zorgwekkend. Juist nu we sinds januari zijn gaan vaccineren, blijven de overlijdens door “het virus” doorgaan. IN plaats van helemaal tot nul te zakken, zoals vorig jaar, blijven er mensen doodgaan. Werken de vaccins niet? Veroorzaken de vaccins juist meer doden door het virus in de lichamen van de mensen aan te maken? Let op dat iemand die aan het vaccin overlijdt, technisch gezien dus aan “het virus” is overleden.

Hoe de truc precies werkt is al langer bekend onder de ‘wappies’: Patiënten overlijden aan het vaccin, maar huisartsen schrijven zulke sterfgevallen toe aan SARS-CoV-2. Hoe meer er wordt gevaccineerd, des te meer doden er weer zullen vallen. Hoe meer doden er vallen, des te luider de roep om nieuwe vaccinaties.

Voormalige basisschoolleraaar en minister Hugo de Jonge heeft al gezegd dat 12-jarige kinderen zich ook moeten gaan laten vaccineren. Hoeveel doden zullen er onder hen vallen? Welke effecten zullen de vaccins op de langere termijn hebben, bijvoorbeeld voor hun vruchtbaarheid en hun genderidentiteit?

Ook in 2022 en in 2023 zullen mensen weer quasi-verplicht twee prikken moeten halen. Zes prikken in drie jaar tijd — zal het de overlijdens werkelijk stoppen? Of zijn de vaccins de oorzaak van de nieuwe overlijdens? In dat laatste geval zijn de overheid, het RIVM en De Jonge en al zijn kornuiten schuldig aan volkerenmoord op de eigen bevolking.

Find my books on AmazonAppleGoogleBarnes & Noble, or Kobo