Omvolking in beeld

Het grafiekje wat niemand wil zien

Kunnen we de omvolking niet gewoon in beeld brengen? Ja, dat kan. Ook met behulp van de omfloerste gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek. Zie het bovenstaande resultaat in Grafiek 1.

Nederlanders boven de 50 jaar zijn nog 88% autochtoon. Onder de 50 jaar is dat maar 54%. Tegen het jaar 2030 kunnen autochtonen al een minderheid in eigen land zijn, en rond het jaar 2080 kunnen autochtonen — wegens het aanhoudende gebrek aan kinderen — al zijn uitgestorven.

De CBS-trucendoos

Sinds 2016 bestaan allochtonen volgens het CBS niet meer. Ze spreken voortaan van “personen met een migratie-achtergrond”. Dat zijn mensen van wie tenminste één ouder in het buitenland werd geboren. Deze definitie telt alleen eerste en tweede generaties allochtonen mee.

Vervolgens verstopt het CBS derde, vierde en volgende generaties allochtonen achter de term “autochtoon”. Ook wanneer deze mensen in het bezit zijn van bijvoorbeeld een Turks of Marokkaans paspoort. Een land als Indonesië geldt bij het CBS weer als “westers”, net als Japan, maar die mensen komen uit het Oosten.

Over de derde generatie allochtonen meldt het CBS summier dat er ongeveer 858 duizend van hen in ons land rondlopen. Maar van 347 duizend andere mensen weet het CBS weer niet of ze nu wel of geen derde generatie allochtoon zijn. Voornamelijk de afkomst van de vaders zou in dit geval onduidelijk zijn.

Een raadsel? Nee hoor. Het gaat om vaders die in het buitenland wonen of om vaders die weer naar eigen land zijn vertrokken.

Over de vierde en vijfde generaties allochtonen zegt het CBS helemaal niets meer. Zo tellen de vijf kinderen van een blanke vrouw en haar Surinaamse vriend van de derde generatie mee als autochtonen, ook al zien ze eruit als Afrikanen. En kinderen van een Belgische vader of Duitse moeder heten weer allochtoon, ook al zijn ze blond en blauwogig.

Zo verdoezelen de cijfers meer dan ze verhelderen.

De gegevens

Al met al lukt het met wat kunstgrepen toch om de zo-goed-als juiste gegevens boven water te krijgen. Voor de stand van september 2020 telde Nederland ongeveer:

  • 17,4 miljoen inwoners, waarvan:

  • 1,04 miljoen mannen en 1,03 miljoen vrouwen met een westerse migratie-achtergrond (van de eerste of tweede generatie);

  • 1,06 miljoen mannen en 1,04 miljoen vrouwen met een niet-westerse migratie-achtergrond (van de eerste of tweede generratie);

  • 433 duizend mannen en 408 duizend vrouwen behorende tot de derde generatie;

  • 347 duizend mensen waarvan niet geheel duidelijk is of ze tot de derde generatie behoren (waarvan we mogen aannemen dat de meesten wel allochtoon zijn);

  • de omvang van de vierde en vijfde generatie allochtonen mogen we schatten op circa 50% van de geregistreerde derde generatie tot 15 jaar, oftewel zo’n 144 duizend personen (maar kan ook een stuk groter zijn);

  • met tot wel 116 duizend illegalen (waarvan circa 30 duizend daklozen).

In totaal zijn er ongeveer 11,5 miljoen autochtone Nederlanders (66%) en 5,9 miljoen allochtonen (34%). Van deze figuren hebben 1,2 miljoen mensen een niet-Nederlandse nationaliteit.

Wat betekent dit?

Dit allemaal levert naast de bovenstaande grafiek ook onderstaande versie op. Hier zijn de aantallen autochtonen/allochtonen gestapeld weergegeven in Grafiek 2:

Wat valt op? De generatie die nu tussen de 50 en 70 jaar oud is, is qua omvang nog steeds de grootste generatie. Het zijn de babyboomers. Zij zijn overwegend blank. Zij hebben het meeste geld, bezitten de meeste huizen en genieten de meeste welvaart, terwijl jongeren met twee bijbaantjes naast de studie werkelijke armoede kennen.

Het aantal kinderen neemt onder autochtonen sinds 1990 jaarlijks af en stagneert bij de allochtonen, die onder jongeren al bijna de helft van de bevolking uitmaken. Ondanks de massamigratie blijft er een groot gebrek aan kinderen bestaan. Kinderen zijn nodig om de economie over te nemen. Zij moeten de arbeiders, ondernemers en leiders van ons land worden.

Maar ze zijn er niet. Tenminste, er zijn niet genoeg kinderen. Zonder natuurlijke bevolkingsgroei zal politiek Den Haag alsnog gedwongen worden wéér meer allochtonen naar Nederland te halen. In de nabije toekomst zullen daarom migranten uit Latijns-Amerika, Centraal-Afrika en Oost-Azië aan ons multiculturele land worden toegevoegd.

Je vraagt af hoe lang dit circus nog door kan gaan, voordat het hele land van ellende uiteen valt. Autochtonen zullen het helaas (of gelukkig?) niet meer meemaken — die sterven met dit tempo voor het eind van deze eeuw uit.

Bronnen

Find my books on AmazonAppleGoogleBarnes & Noble, or Kobo