Antiterreurdienst NCTV gaat uw gedachten controleren

“De dreiging op het gebied van terrorisme en extremisme komt direct voort uit het gedrag en de ideologische, levensbeschouwelijke of politieke opvattingen van individuen.”

Dit citaat komt uit het document TK Grondslagen en werkzaamheden van de NCTV(21 mei 2021). Omdat overheidsdiensten terwille van de geldende ideologie mensen niet langer naar groepen mogen indelen — zoals: Joden, bosjesmannen, moslims, Turken, enzovoorts — beweert men officieel ieder geval per individu te willen bekijken. Men kijkt alleen naar uw gedrag en uw opvattingen.

Op zich is dat allemaal vrij logisch. In plaats van hele rassen van kwaadwillendheid te verdenken, zoals de Nazi’s deden, kijk je voortaan naar schadelijke denkbeelden van de individuele leden van bepaalde rassen of ethniciteiten. Je schaart alleen individuen onder de noemer extremist of terrorist wanneer die bepaalde denkbeelden verkondigen, maar zeker niet hun gehele land van herkomst.

Wie bijvoorbeeld voor privébezit pleit en een gelovig familieleven nastreeft, hoort misschien wel bij een extreemrechtse dreiging, want fascisten en katholieken waren toch ook voor gezinnen? En iedereen weet dat privébezit diefstal is.

Helaas, in de praktijk blijkt dat allemaal niet zo makkelijk. Ondanks goede bedoelingen van overheidsclubs om mensen niet als groepen te behandelen, kun je in de praktijk mensen helemaal niet per individueel geval bekijken. Daarvoor ontbeert het aan tijd en middelen. Dus om zaken efficiënter aan te pakken, zul je mensen toch moeten groeperen, ditmaal op basis van denkbeelden — ideologisch, levensbeschouwelijk of politiek. De ‘boze witte man’ blijft als enige uitzondering een toegestane groepering op basis van zijn sekse.

Die nieuwe groeperingen op basis van gedachten kun je alleen bereiken door middel van heuristieken. Een heuristiek is een soort ezelsbruggetje om bepaalde kennis op te roepen. Aangezien het voor ieder individu een meerjarige psychologische studie zou kosten om iemands ware denkbeelden uit te pluizen, kijken terrorrismebestrijders hooguit naar iemands kliks en likes. Anders gezegd, er wordt naar bepaalde ‘sleutelgedachten’ gekeken, de ezelsbruggetjes dus, die door de overheid of door andere partijen zijn bedacht en vaak geen wetenschappelijke onderbouwing kennen.

Voorbeeld: Wie op Facebook een pro-Zwarte Piet groep leuk vindt, zou ook wel eens verkeerde denkbeelden kunnen hebben. U bent waarschijnlijk een racist, ook al gaat het om Oma Riet die haar leven lang PvdA heeft gestemd. Toch is ze een gevaar, “want ze heeft nog koloniale gedachten over zwarte mensen”.

Ziet u het probleem? Het is de overheid die eerst zélf bepaalt dat a) vasthouden aan een zwarte Zwarte Piet uit oude koloniale denkbeelden zou voortkomen (klopt niet) en b) mensen die nog voor een zwarte Zwarte Piet pleiten “dus” racistisch zijn (klopt ook niet). Enig weerwoord is niet gewenst. De overheid heeft altijd gelijk. Het is de overheid die bepaalt welke gedachten de juiste zijn!

Dat klopt natuurlijk niet. De grootste groep voorstanders van Zwarte Piet is politiek links of midden en maar een klein deel blijkt extreemrechts. De NCTV kan alleen niet anders dan gebruik maken van een dergelijke, makkelijk te begrijpen framing. Overheden moeten sterk versimpelde heuristieken toepassen om verkeerd denkende mensen sneller te vinden. Marokkanen zijn an sich geen gevaar, maar alle mensen die nog PVV stemmen wel.

De NCTV, waar ook Nikki Sterkenburg voor werkt(e), ziet ‘fasci’ zoals Marokkaanse moslims of Groningse boeren begrijpelijk niet zomaar als gevaarlijke groepen. Alhoewel boeren wel vaker in privébezit geloven. Daarom zijn alle boeren extra verdacht. Sterkenburg en haar collega’s kijken in theorie naar denkbeelden, maar in de praktijk alleen naar verkeerde uitspraken. Eén verkeerde uitspraak volstaat om via een versimpelde checklist in een bepaalde verdachte groep te belanden.

U heeft dankzij automatisering te maken gekregen met een steeds autistischere overheid (voorheen louter bureaucratisch). Er is helemaal geen tijd u als individu te beoordelen. De toetsing van uw gedachten, denkbeelden of levensopvattingen verloopt niet via een waardering van uw persoon, maar aan de hand van vinkjes:

[✔] u bent voor Zwarte Piet dus u bent een racist

[✔] u bent voor privébezit dus u bent een fascist

[✔] u doet aan krachtsport dus u bent een Nazi

[✔] u twijfelt aan het dagboek dus u bent antisemiet

Het is de overheid die uw gedrag (bijvoorbeeld krachtsport) en overtuigingen (bijvoorbeeld over privébezit) koppelt aan algoritmen die uitrekenen hoe racistisch, fascistisch of Nazistisch u precies bent. Het is een soort Toeslagenaffaire maar dan voor uw gedachten. De berekeningen kloppen van geen kanten. Juist het ooit goedbedoelde beleid tot anti-groepsdenken (over rassen, seksen en dergelijke) leidt hier tot verkeerde inzichten en aannames over individuen.

Conform het linkse gedachtegoed zijn “de buitenlanders” geen gevaar op zich, maar “mensen die nog Kerstmis vieren” wel. Want Kerstmis vieren hoort bij het christendom en dat is (tenminste in het Oude Testament) een ideologie ter rechtvaardiging van … daar gaan we weer … privébezit, gezin en geloof.

Waarom zijn conservatieve christenen in ons land zo verdacht, terwijl moslims dat niet vanzelfsprekend zijn? Nou, volgens de geldende overheidscriteria zijn gelovige christenen vaker voorstanders van privébezit en dus van uitsluiting, terwijl “migranten” vaker uit despotische of communistische regimes komen, zoals islamitische landen. Zij worden als aanwinsten op de balans gezet. Gehoorzaam volk is beter dan zelfstandig volk.

Om die reden zien overheden en clubs als de NCTV zich genoodzaakt de verspreiding van denkbeelden tegen te gaan. Ze geloven dat opvattingen over rassen en seksen zich als virussen verspreiden, via boeken, via het internet, via de radio en de televisie. Nu zijn boekdrukken en televisie-uitzendingen al behoorlijk strak geregisseerd in het Westen. Het grotere gevaar, dat denken overheden, zit hem in het ‘nepnieuws’ wat mensen zelfstandig via internet kunnen verspreiden.

Nu begrijpt u hopelijk waarom sommige Twitteraars de politie aan de deur krijgen, of waarom mensen vanwege een verkeerd begrepen reactie op Facebook al zijn veroordeeld wegens groepsdiscriminatie. Uw kliks en likes zijn de ezelsbruggetjes die de overheid gebruikt om u op basis van uw gedachten te groeperen.

Tot slot, wat doen? Adviezen die ik kan bedenken zijn deze:

  • verwijder al uw sociale media accounts

  • praat met vrienden onder elkaar, maar niet via WhatsApp

  • bellen is veiliger dan sms’en

  • wissel om de zoveel jaar van emailadres

  • verruil Nederland en de EU voor een veiliger werelddeel

Find my books on AmazonAppleGoogleBarnes & Noble, or Kobo